Комунальне некомерційне підприємство
"Фтизіопульмонологічний медичний центр"
Херсонської Обласної Ради

Туберкульоз у Херсонській області

(Аналітично-статистичний довідник)

2016 рік

Херсонська область розташована на півдні України та займає площу 28,6 тис. кв. км. За адміністративно-територіальним поділом Херсонська область має 18 районів, 9 міст, з яких 3 – обласного підпорядкування (Херсон, Нова Каховка та Каховка).

Чисельність постійного населення на 01 січня 2015 року складало 1066444, в тому числі дорослі – 869306, діти від 0 до 14 років -  166618 та підлітки 15-17 років – 30520. Питома вага міського населення складає 61%, сільського - 39%.

Південне географічне розташування регіону, наявність великих курортних зон на узбережжі Чорного та Азовського морів приваблює велику кількість відпочивальників з усіх областей України та інших держав.

Для Херсонської області характерним є стійке переважання у структурі сільськогосподарського виробництва рослинництва, передусім зернового господарства та овочівництва, садівництва, виноградарства, тваринництва.

У промисловому комплексі області, до якого належить 200 великих та середніх підприємств, переважають галузі, що виробляють продукти харчування, папір і картон, будівельні матеріали, металовироби, продукцію машинобудування, електроенергію, гумові та пластмасові вироби.

Структура протитуберкульозної служби в Херсонській області у 2016 році включає:

-         4 стаціонарні заклади на 650 ліжок (в т.ч. 60 дитячих ліжок);

-         19 фтизіатричних кабінетів при центральний районних (міських) лікарнях;

-         1 міська протитуберкульозна поліклініка;

-         1 протитуберкульозний санаторій для дітей.

Впродовж 2011- 2016 років в області проведена реструктуризація та оптимізація ліжкового фонду - скорочено 32,2% ліжкового фонду (300 ліжок). Станом на 31 грудня 2016 року в області працюють 620 туб. ліжок, у тому числі 560 для дорослих хворих і 60 для дітей. Скорочено 20 ліжок в КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер». У протитуберкульозних стаціонарах розгорнуто 295 ліжок для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та 45 ліжок для потребуючих паліативного лікування хворих. У Новотроїцькій туб. лікарні працюють 15 ліжок денного перебування хворих. Впродовж 2011- 2016 років в області проведена реструктуризація та оптимізація ліжкового фонду - скорочено 32,2% ліжкового фонду (300 ліжок). Станом на 31 грудня 2016 року в області працюють 620 туб. ліжок, у тому числі 560 для дорослих хворих і 60 для дітей. Скорочено 20 ліжок в КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер». У протитуберкульозних стаціонарах розгорнуто 295 ліжок для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз та 45 ліжок для потребуючих паліативного лікування хворих. У Новотроїцькій туб. лікарні працюють 15 ліжок денного перебування хворих. 

Не створений окремий закритий заклад для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту. Для таких хворих виділено в КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» 6 ліжок. 

Показники роботи одного туб. ліжка у 2016 році

Назва закладу Показники роботи ліжок
Робота ліжка (дні) Середнє перебування на ліжку (дні) Обіг ліжка (рази) Летальність (у %)
КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» 330,0 83,6 4,0 8,1

КЗ «Новозбурївська обласна

туберкульозна лікарня»

299,3 185,6 1,6 20,2

КЗ «Новотроїцька обласна

туберкульозна лікарня»

316,0 217,5 2,2 5,7
Усього-ліжка для дорослих 338,2 95,7 3,5 8,7
Обласна дитяча туберкульозна лікарня 333,3 90,1 3,7 0
Усього 328,0 95,1 3,4 7,8
КЗ «Новокаховський дитячий протитуберкульозний санаторій» 318,6 72,3 4,2 0

У 2016 році через обмежене фінансування не виконано завдання програми стосовно забезпечення хворих в протитуберкульозних стаціонарах харчуванням відповідно до нормативу, призначенням патогенетичного лікування, забезпечення необхідними препаратами для надання паліативної допомоги. Так, середні видатки на харчування хворих при розрахункових нормативах 35 грн на 1 ліжко-день становили  в туб. лікарнях для дорослих 12,63 грн, у дитячій протитуберкульозній лікарні – 24,84 грн; на медикаменти при розрахунковому нормативі 24 грн:  - для дорослих – 3,42,  для дітей – 5,46 грн. Оснащення закладів охорони здоров'я, що надають послуги хворим на туберкульоз, застаріле, не відповідає сучасним вимогам і потребує заміни та покращення оснащення. 

В Херсонській області з 2000 року впроваджується амбулаторна модель лікування хворих на туберкульоз, задіяні всі 22 райони області. Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз у 2016 році проводилось в ДОТ - кабінетах при районних і міських лікарнях (13 при туб. кабінетах і 12 при поліклініках) і, в залежності від місця проживання хворих, в кабінетах ДОТ-послуг (268) при медичних амбулаторіях (у т. ч. сімейних), дільничних лікарнях, ФАПах.

Укомплектованість фтизіатричної служби лікарями-фтизіатрами є недостатньою, так в структурних підрозділах закладів вторинної неспеціалізованої медичної допомоги (районні/міські лікарні) укомплектованість складає 67,3%, а в закладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу – 74,7%. Забезпеченість лікарями-фтизіатрами становить 0,57 на 10 тисяч населення області. 

 Динаміка захворюваності на туберкульоз у Херсонській області (на 1000тис. населення)dinamika

 

Захворюваність на туберкульоз  у 2016 році на 100 тис. населення в розрізі районів.

zahvor

Захворюваність на туберкульоз

У 2016 році в області, як і в попередні роки, відбулося зменшення показника захворюваності на туберкульоз на 8,3% (область: 2015р. -  82,1 випадку на 100 тис. населення, 2016 р. - 75,3, по Україні: 2015- 55,9, 2016 -  59,9). Показник по області нових випадків, взятих на лікування (число вперше захворілих + рецидиви) зменшився на 6,7% (2015р. – 106,2 випадку на 100 тис. населення, 2016р. – 99,1). Серед жителів області (без ДПтС) цей показник становить 69,2 випадку на 100 тис. населення (2015 рік область – 99,3). У 2016 році в області, як і в попередні роки, відбулося зменшення показника захворюваності на туберкульоз на 8,3% (область: 2015р. -  82,1 випадку на 100 тис. населення, 2016 р. - 75,3, по Україні: 2015- 55,9, 2016 -  59,9). Показник по області нових випадків, взятих на лікування (число вперше захворілих + рецидиви) зменшився на 6,7% (2015р. – 106,2 випадку на 100 тис. населення, 2016р. – 99,1). Серед жителів області (без ДПтС) цей показник становить 69,2 випадку на 100 тис. населення (2015 рік область – 99,3).

Значне перевищення середньо обласного рівня (75,3) захворюваності зареєстровано у Каланчацькому (106,0), Чаплинському (90,7), Велико-лепетиському (88,8), Голопристанському (86,0), Цюрупинському (83,4) районах.

Захворюваність серед дітей у віці 0-14 років у 2016 році знизилась на 9% (з 14,4 випадку на 100 тис. дитячого населення до 13,1 у 2016). 

Збільшився показник захворюваності серед підлітків порівняно з минулим роком на 56,8% і становить 41,1 проти 26,2 випадку на 100 тис. підліткового населення. 

У соціальній структурі, як завжди, переважає захворюваність осіб працездатного віку (64,4%), та серед уразливих груп населення: пенсіонерів (11,1%), учнів та студентів (1,7%), осіб, звільнених з місць позбавлення волі (1,1%). За факторами впливу на результати лікування хворі, які зловживають алкоголем, становлять – 12,0%, споживають ін’єкційні наркотики – 2,7%, були колишніми ув’язненими за останні 2 роки –1,2%.

Соціальна структура хворих на туберкульоз (2016 рік) (у %).

soc struk

 

Захворюваність на туберкульоз (ВДТБ + рецидиви) у районах Херсонської області в 2016 році (на 100 тис. населення).

vdtb

 

Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ

У протитуберкульозних закладах області усі хворі на туберкульоз мають доступ до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію. Широко застосовувались тести для експрес діагностики на ВІЛ. Пройшли тестування на ВІЛ-інфекцію хворі, які знаходилися на диспансерному спостереженні в протитуберкульозних закладах області з приводу активного туберкульозу – 98%.

Показник захворюваності на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ/СНІД у 2016 році знизився лише на 0,7% і становить 14,2 на 100 тис. населення (151 особа, із них жителі області - 145). 

Відмічається подальше збільшення кількості хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз. Так, серед уперше захворілих на туберкульоз хворі на ТБ/ВІЛ/СНІД становлять 18,9% (2015рік – 17,4%). Найбільші рівні цього показника в м. Нова Каховка (32,6%) та у Нововоронцовському (31,3%),  Каховському (28,3%) районах.

Охоплення антиретровірусною терапією хворих на ТБ/ВІЛ становить 62,2%. Профілактичним протитуберкульозним лікування ізоніазидом охоплено 67,4% хворих на ВІЛ/СНІД, при  нормативі  профілактичного лікування 100%, що свідчить про незадовільну спільну роботу міських/районних фтизіатрів та інфекціоністів КІЗ-кабінетів закладів ЗЛМ.

ВІЛ – інфіковані серед хворих на ВДТБ у 2016 році (%).

 

vil

 

Структура захворюваності на туберкульоз позалегеневої локалізації у 2016 році (%).

pozalegen

 

Контингенти хворих на активний туберкульоз на кінець 2016 року.

      Під наглядом фтизіатрів протитуберкульозних закладів, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я, на 01.01.2017 р. знаходилось 1220 хворих на активний туберкульоз проти 1323 у відповідному періоді минулого року, що становить 124,1 проти 115,1 випадку на 100 тис. населення – зменшення на 7,3%. Найвищі рівні показника поширеності (розповсюдженості) активного туберкульозу на кінець звітного періоду у районах: Каховському (146,2), Бериславському (145,5), Білозерському (138,8), Цюрупинському (137,7), Верхньорогачицькому (133,3) районах.

    Крім того, на кінець звітного року на диспансерному спостереженні в  протитуберкульозних закладах області знаходяться хворі з невизначеним ступенем активності туберкульозу (діти), хворі із залишковими змінами після вилікуваного туберкульозу,  діти, інфіковані мікобактеріями туберкульозу, не щеплені новонароджені, діти ВІЛ-інфіковані та діти, контактні з ВІЛ/СНІД хворими в перінатальному періоді і контактні з хворими на туберкульоз. Усі ці контингенти щорічно проходять клініко-рентгенологічне обстеження і за показаннями отримують профілактичне протитуберкульозне лікування.

Смертність

У 2016 році померло від туберкульозу 154 (2015 рік - 198) хворих, показник смертності становить – 14,5 випадку на 100 тис. населення проти 18,6 у 2015 році (зменшення на 22%). Показник смертності жителів області становить відповідно 12,0 проти 15,6 (зменшення на 23%). 

Крім того, у 15 випадках туберкульоз виявлено при автопсії, що свідчить про несвоєчасне виявлення хворих на туберкульоз.    

Від ВІЛ/СНІДу померло 76 хворих на туберкульоз (на 40,3% більше, ніж у минулому році), що становить 7,2 (2015 рік – 4,3) випадку на 100 тис. населення області.

Смертність від туберкульозі у 2016 році (на 100 тис. населення)

smertnist

 

Профілактичні огляди населення з метою виявлення хворих на туберкульоз.

Виявлення хворих на туберкульоз здійснюється рентгенфлюорографічно, методом мікроскопії мазка мокротиння  та методом туберкулінодіагностики.

Рентгенофлюорографічні профілактичні огляди.

В області усі районні та міські лікарні оснащені стаціонарними флюорографами, більшість із яких потребує переобладнання у зв’язку зі значним перевищенням нормативних строків використання. У 2016 році в районах області працювали 7 пересувних флюороцентрів. 

Для своєчасного виявлення хворих на туберкульоз продовжувалася робота щодо профілактичного рентгенфлюорографічного обстеження населення із груп ризику за поіменними списками. Щорічне поіменне планування рентгенфлюорографчних оглядів дозволило притягнути до обстеження осіб, які 2 і більше років ухилялися від обстеження і серед яких виявляються тяжкі задавнені форми туберкульозу. Контроль за скринінгом із виявлення хворих на туберкульоз здійснюють заклади ПМСД. 

Усього з профілактичною метою рентгенфлюорографічно у 2016 році обстежено 538913 жителів області (97,1% від річного плану), у тому числі  сільських мешканців 178306 (97,8 % від річного плану). 

Відсоток обстеження дорослих та підлітків становить 60,3% при орієнтовному річному показнику не менше 60%. Обстежено ВІЛ інфікованих  та хворих на СНІД – 85,7% від річного плану і 65,6% від кількості ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб станом на 01.01.2017 року.

Виявлено при рентген профоглядах 354 хворих на туберкульоз легень жителів області, що становить 0,6 випадку на 1000 обстежених, а серед ВІЛ-інфікованих/СНІД хворих цей показник становить 48,8 випадку. Відсоток хворих на туберкульоз легень, які виявлені при профілактичних рентгенологічних оглядах, зменшився в порівнянні з  минулим роком із 59,7% до 55,8%. Найнижчі рівні цього показника Високопільському (25,0%), Каланчацькому (31,6%), Олешківському (35,8%),  Великоолександрівському (38,5%) районах.

Лабораторна діагностика

На рівні первинної медичної допомоги розгорнуті  пункти збору мокротиння. Бактеріоскопічні дослідження на виявлення туберкульозу здійснюють 24 лабораторії І рівня, 2 лабораторії ІІ рівня (обласні туберкульозні лікарні) і 1 лабораторія ІІІ рівня (обласний протитуберкульозний диспансер). Діючі лабораторії першого - третього рівня відповідають діючим стандартам.На рівні первинної медичної допомоги розгорнуті  пункти збору мокротиння. Бактеріоскопічні дослідження на виявлення туберкульозу здійснюють 24 лабораторії І рівня, 2 лабораторії ІІ рівня (обласні туберкульозні лікарні) і 1 лабораторія ІІІ рівня (обласний протитуберкульозний диспансер). Діючі лабораторії першого - третього рівня відповідають діючим стандартам.

У 2016 році методом мікроскопії мокротиння обстежено 4168 осіб, які тривало кашляють, виявлено 207 бактеріовиділювачів – 5,0%  при нормативі Загальнодержавної програми – не менше 4,5%.

Виявлення туберкульозу методом мікроскопії мокротиння

у закладах ЗЛМ у 2016 році.

 mokrota

Із хворих, зареєстрованих у 2016 році, обстежено за допомогою молекулярно-генетичного методу 95,7%, методом мікроскопії мазка мокротиння та посіву на тверде поживне середовище - 98%, методом посіву на рідке поживне середовище – 87,0%.

Питома вага випадків бактеріологічного підтвердження туберкульозу по області  в звітному році досягла 74,9% (2015 рік - 70,1% ).

Лабораторія ІІІ рівня КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» оснащена новітньою діагностичною апаратурою.  Дослідження за допомогою методу ПЛР у реальному часі Gene-Xpert дозволяє призначити необхідне лікування в короткі терміни після діагностування хвороби. Із 2009 року проводиться діагностика на рідких середовищах на автоматизованому аналізаторі  ВАСТЕС MGIT  960, за допомогою якого скорочується термін отримання культурального підтвердження ТБ та резистентності до ПТП І ряду.

Туберкулінодіагностика.

 Останні роки через відсутність коштів  у багатьох районах припинилося регулярне постачання туберкуліну, що вплинуло на проведення туберкулінодіагностики:  охоплено 66,0%  дітей у віці 4-14 років (2015 рік - 80,1%) та 75,5% дітей від 0 до 3 років (2015 рік – 58,7%). Незадовільно виконаний план туберкулінодіагностики Іванівському, Олешківському районах та м. Нова Каховка. 

При туберкулінодіагностиці виявлено туберкульоз у 17 дітей із 22 захворілих – 77,3% від числа вперше взятих на облік (2015 рік – 62,0%).  

Виявлено 902 (2015 рік - 870) уперше інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей, що становить 1,0% (2015р. - 1,8%) від обстежених (норматив – до 1%).

Лікування хворих на туберкульоз.

У 2016 році область була повністю забезпечена протитуберкульозними препаратами І і ІІ ряду за кошти державного бюджету та Глобального фонду. 

Амбулаторне лікування хворих на туберкульоз проводилося в ДОТ- кабінетах при районних і міських лікарнях (13 при туб кабінетах і 12 при поліклініках) і, в залежності від місця проживання хворих, в кабінетах ДОТ-послуг (268) при медичних амбулаторіях (у т.ч. сімейних), дільничних лікарнях, ФАПах. Під контролем  патронажних медсестер ТЧХ амбулаторно лікувався 281 хворий на хіміорезистентний туберкульоз. 

У цілому по області відмовився від лікування 41 хворий на туберкульоз, із яких 23 бактеріовиділювача. Через відсутність закладу закритого типу для лікування хворих на туберкульоз, щодо яких судом ухвалено рішення про обов’язкову госпіталізацію та взяття під варту, неможливо виконувати статтю 11 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз».

Результати лікуванняу хворих на чутливий туберкульоз за 4 квартали 2015 року (у %):

 4kvartali

Нормативний показник ефективного лікування становить 85% і більше. Недостатній відсоток ефективного лікування серед зареєстрованих у 2015 році хворих пов'язаний із зростанням питомої ваги хіміорезистентного туберкульозу: 29,2% - серед нових випадків, 48,7% - серед випадків повторного лікування туберкульозу. 

На результати лікування випливає великий відсоток ВІЛ-інфікованих серед вперше захворілих на туберкульоз – 18,9%. 

Велика питома вага соціально незахищених груп населення, безробітних та соціально неадаптованих серед захворілих, на фоні відсутності соціальної підтримки на амбулаторному етапі лікування, також призводить до переривів у лікуванні, що впливає на показник ефективності лікування.

Результати лікування нових випадків хіміорезистентного туберкульозу  1-3 когорти 2014 року (у %):

himiorez

 

В області за підтримки Глобального фонду боротьби з туберкульозом, СНІДом та малярією діє програма «Інвестиції заради впливу на епідемії туберкульозу та ВІЛ-інфекції», проект «Посилення системи надання якісної амбулаторної допомоги хворим на МРТБ шляхом надання максимально наближених медико-соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до лікування», що забезпечує надання соціального супроводу хворих на мультирезистентний туберкульоз патронажними сестрами обласної організації Товариства Червоного Хреста України, завдяки чому досягнуті відповідні показники ефективного лікування хворих на нові випадки мультирезистентного туберкульозу. Крім того, заходи, направлені на соціальну підтримку хворих на туберкульоз, у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, оплати вартості проїзду до закладу охорони здоров’я, здійснювались в Н. Сірогозькому, Цюрупинському Чаплинському районах та трьох районах м. Херсон за кошти місцевих бюджетів.

Хірургічне лікування хворих із приводу  туберкульозу проводилось вчасно та ефективно. Впродовж 12 місяців 2016 року проведено 102 операції у 93 хворих на туберкульоз, серед яких 35 у хворих на мультирезистентний туберкульоз. Крім того, проведено 41 операцію з приводу позалегеневого туберкульозу, 23 відеоторакоскопії з підтвердженням туберкульозу у 10 хворих.

Для проведення спеціалізованого амбулаторного контрольованого лікування хворих на туберкульоз на базі КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» організовано кабінет амбулаторної інфузійної терапії.       

Інформаційна та санітарно-просвітницька робота.

Департаментом охорони здоров'я Херсонської обласної державної адміністрації у поточному році організовано цілеспрямовану роботу щодо висвітлення державної політики у медичній галузі, зокрема у боротьбі з туберкульозом. В області реалізовується спільний проект за участі обласної державної телерадіокомпанії «Скіфія» - «Здоров'я нації»,  який затверджений обласною державною адміністрацією. Інформування населення здійснювалося як через спеціальні медичні програми ХОДТРК «Скіфія» в передачах «Медичний формат», тележурналі «Формула здоров’я», щомісячному радіожурналі «Будьте здорові», програмах «Ваше здоров'я», «Культура здоров’я», так і немедичні («Спільна мова», «Починайте день з нами», «Таврійські новини», «Тиждень» та ін.). 

Продовжується робота з висвітлення питань щодо обов’язкового проведення профілактичних флюорографічних оглядів, лікування та заходів профілактики туберкульозу.

У лікувально-профілактичних закладах області організовані  стенд-виставки, оновлено  санітарні бюлетені, оформлено  санітарні куточки, розміщенні та оновленні наочно-агітаційні матеріали (листівки, плакати, звернення до населення). Проведено місячник боротьби  з туберкульозом.

Позитивні аспекти:

1. В області виконуються заходи  Обласної  цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки,  яка затверджена розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації № 21 від 18.01.2013 та затверджена рішенням ХХІІ сесії обласної ради VI скликання № 64 від 20.02.2013 року.

2. Відбулося подальше зниження основних епідемічних показників: захворюваності на туберкульоз на 8,3%, розповсюдженості на 7,3%, смертності від туберкульозу на 22%.

3. Забезпечено нормативний рівень виявлення туберкульозу методом мікроскопії мокротиння в закладах загально-лікувальної мережі (5,0%). 

4. Щороку збільшується питома вага бактеріологічного підтвердження випадків легеневого туберкульозу (74,9%).

5. Забезпечено високий відсоток охоплення хворих на туберкульоз контрольованим лікуванням на амбулаторному етапі (99%).

6. На базі КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер» організовано Кабінет інфузійної терапії для проведення спеціалізованого амбулаторного контрольованого лікування хворих на туберкульоз та відкрито сайт АРТ. 

7. Хворі на туберкульоз із груп ризику отримували соціальну підтримку від Товариства Червоного Хреста в рамках реалізації проекту «Посилення системи надання якісної амбулаторної допомоги хворим на МР ТБ шляхом надання максимально наближених медико-соціальних, психологічних послуг та формування прихильності до лікування». Крім того, заходи, направлені на соціальну підтримку хворих на туберкульоз, у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, оплати вартості проїзду до закладу охорони здоров’я, здійснювались в Нижньосірогозькому, Олешківському, Чаплинському районах та трьох районах м. Херсон за кошти місцевих бюджетів.

8. На протязі року проводилось навчання з питань виявлення, профілактики та лікування туберкульозу, ко-інфекції ТБ/ВІЛ, медичних працівників закладів всіх рівнів на тренінгах, організованих проектом USAID «Посилення контролю за туберкульозом в Україні», навчальних семінарах на обласному рівні та навчання на робочому місці при здійсненні моніторингових візитів фахівцями КЗ «Херсонський обласний протитуберкульозний диспансер».

9. Інформаційно-просвітницька робота по профілактиці туберкульозу носить системний характер, висвітлення проводиться на всіх рівнях ЗМІ.

Негативні сторони:

1. На високому рівні в порівнянні із середньо українським залишаються захворюваність на туберкульоз населення області (більше на 20,4%).

2. Значно зріс показник захворюваності серед підлітків (+56,8%). 

3. Відмічається подальше збільшення кількості хворих на ВІЛ-асоційований туберкульоз серед випадків вперше діагностованого туберкульозу та значне зростання показника смертності у хворих на ко-інфекцію.

4. Через відсутність коштів та несвоєчасну закупівлю туберкуліну, обсяги туберкулінодіагностики серед дітей у віці 4-14 років виконано на 66%, віком 0-3 роки – на 75,5%.

5. Продовжується виявлення поширених задавнених форм туберкульозу, що сприяє розповсюдженню туберкульозу та впливає на ефективність лікування. Зареєстровано 15 випадків посмертної діагностики туберкульозу.

6. Зростає кількість хіміорезистентного туберкульозу (у тому числі мультирезистентних форм та з розширеною резистентністю), що потребує довготривалого лікування  і без відповідної соціальної підтримки призводить до перерв у лікуванні. 

7. Недостатньо проводиться робота щодо профілактики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб методом профілактичного лікування ізоніазидом. Не у всіх закладах в повному обсязі впроваджене скринінгове анкетування на туберкульоз осіб з груп ризику.

8. Потребує значного покращення робота щодо охоплення антиретровірусною терапією та профілактичним лікуванням опортуністичних інфекцій ко-тримоксазолом хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ.

9. Незадовільне харчування хворих на туберкульоз у протитуберкульозних стаціонарах області та матеріально-технічний стан призводять до переривання стаціонарного лікування хворими.

 

З метою покращення виявлення, профілактики та лікування хворих на туберкульоз необхідно:

1. Продовжувати активну роботу щодо виявлення туберкульозу методом мікроскопії мазка мокротиння в закладах загально-лікувальної мережі. 

2. Здійснювати контроль за проведенням профілактичних рентген- флюорографічних оглядів населення. Продовжити створення електронних баз з поіменними списками для удосконалення планування флюорографічних оглядів та моніторингу їх проведення.

3. Забезпечити своєчасну і в повному обсязі закупівлю туберкуліну для виконання запланованих обсягів туберкулінодіагностики з метою виявлення активного і латентного туберкульозу та проведення протитуберкульозних щеплень у показаних вікових групах.

4. Проводити роботу щодо виявлення контактних з хворими на туберкульоз, обстеження осередків туберкульозної інфекції та організації профілактичних заходів (обстеження контактних, хіміопрофілактика ізоніазидом). 

5. Активізувати проведення заходів з профілактики туберкульозу серед ВІЛ-інфікованих осіб, включаючи проведення скринінгового анкетування на туберкульоз та профілактичного лікування ізоніазидом ВІЛ-інфікованих осіб, у яких виключено активний туберкульоз.

6. Покращити роботу щодо охоплення антиретровірусною терапією та профілактикою опортуністичних інфекцій хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ/СНІД.

7. Забезпечити 100-відсотково контрольоване лікування хворих на туберкульоз в амбулаторних умовах під контролем медичних працівників закладів загальної лікувальної мережі та Товариства Червоного Хреста.

8. Здійснювати соціально-психологічну підтримку хворих на туберкульоз під час лікування на амбулаторному етапі за рахунок залучення неурядових організацій та коштів місцевих бюджетів.

9. Укомплектувати штати протитуберкульозних закладів лікарями-фтизіатрами.